Algemene Voorwaarden

Inschrijving
* De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt hierna aangeduid als lidmaatschap.
* De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
* Elk lid word geadviseerd lichamelijke klachten te melden aan I Persist.
* Het sporten geschied volledig op eigen risico van het lid.

Betaling
* De lidmaatschapsgelden zullen maandelijks in de periode tussen de 25ste dag en het einde van de maand middels een
automatische incasso van de rekening worden afgeschreven.
* Met het ondertekenen van het SEPA machtigingsformulier gaat u ermee akkoord geen vooraankondiging te ontvangen.
* De lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
* Indien de eerste incasso niet is gelukt ontvang het lid een betalingsherinnering per e-mail. Het lid kan dan binnen 5
werkdagen via bankoverschrijving betalen.
* Indien het lid niet binnen 5 dagen betaalt ontvangt het lid een aanmaning + €7,50 administratiekosten, deze dient binnen
14 dagen betaald te zijn. Let op: dit is de laatste herinnering voor de zaak wordt overdragen aan een incassobureau. Alle
verdere kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.

Lestijden lesaanbod en locaties
* Lestijden en sportlocaties worden gepubliceerd op de website www.ipersist.nl. Indien er wijzigingen worden aangebracht in
de lestijden, lesaanbod of locaties wordt het lid hiervan in kennis gesteld via Facebook en/of e-mail.
* I Persist hanteert het basisschool vakantierooster van regio Noord. Tijdens deze vrije dagen worden in principe geen lessen
gegeven. Het kan wel dat er vakantierooster word opgesteld. De normale lidmaatschapsgelden blijven verschuldigd
* Tijdens de zomervakantie kunnen de lessen gedurende 3 weken komen te vervallen. De overige 3 weken zal een zomerrooster
worden opgesteld en mogelijk uitgeweken worden naar een andere sportlocatie. De normale lidmaatschapsgelden blijven
verschuldigd.

Opzegging
* Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend door aangetekend schrijven of door een e-mail te sturen met in het onderwerp Opzegging lidmaatschap naar info@ipersist.nl
* Van elke correct verwerkte opzegging ontvangt het lid een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging mag verwacht worden binnen 3 werkdagen na opzegging.
I Persist kan niet garanderen dat opzeggingen juist aankomen en stelt zich niet aansprakelijk voor niet verwerkte opzeggingen. Het lid dient er daarom zelf op toe te zien dat er een bevestiging van opzegging word ontvangen.
* I Persist hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.
* Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk.
* Lidmaatschapsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting
niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijven de lidmaatschapsgelden verschuldigd. De opzegtermijn van 1
kalendermaand gaat niet in zolang de deelnemer lidmaatschapsgelden onbetaald heeft gelaten.
* In geval van zwangerschap, blessures of ziektes, geldt geen aangepaste opzegtermijn.
* Bevriezing van lidmaatschap is in geval van hoge uitzondering mogelijk in overleg en na goedkeuring van I Persist. Bij
goedkeuring blijven de maandelijkse incasso’s doorlopen. Zodra het lid de lessen weer hervat zal de gemiste periode
verrekend worden met de komende termijnen. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap.
Hiervoor blijft de normale opzegtermijn van kracht.

Overige bepalingen
* Het dragen van schone sportkleding, niet afgevende schone sportschoenen en gebruik van schone handdoek is verplicht.
* Het lid dient zich te houden aan de huisregels die van toepassing zijn op de sportlocatie.
* I Persist houdt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen in de tarieven en de algemene voorwaarden door te voeren.
* I Persist houdt zich het recht voor om de lessen op te schorten in geval van ziekte van de trainer,
zonder dat restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd zijn. Voor langere periode van afwezigheid zal een vervanger
gezocht worden.
* I Persist houdt zich het recht voor de lidmaatschapsgelden jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren.
* I Persist houdt zich het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
* I Persist aanvaard geen aansprakelijkheid voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van
goederen van deelnemers of derden.
* I Persist is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.
* Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met van de Algemene Voorwaarden. Bij minderjarigen (tot 18 jaar) dienen
ouders of voogd te tekenen